Jogi információk
Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője: Innovelle Pharma Kft.
Székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Telefonszám: + 36 1 310 7450
Céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-909685
Adószám: 14565533-2-43

A honlapon található valamennyi információ – ide értve az oldal általános megjelenésére és hangulatára vonatkozó valamennyi információt, valamint minden képi és szöveges tartalmat is – szerzői jogi oltalom alatt állnak.

A holnap látogatójaként Ön tudomásul veszi, hogy a honlap bármely célú látogatását, használatát saját belátása alapján, saját felelősségére teszi, valamint a honlapon keresztül letöltött és megismert információk felhasználását önként, saját belátása szerint és kizárólag a saját kockázatára végzi. A honlap látogatásával, használatával kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az Innovelle Pharma Kft.-t, a honlap készítőit és üzemeltetőit semmilyen felelősség nem terheli. Az Innovelle Pharma Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül bármely módszerrel megváltoztassa, szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Jelen honlap a Google, Inc. ("Google") által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika "sütiket" ("cookies"), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A "süti" által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét anonimizált formában) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. A böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a "sütik" használatát. A jelen weboldal használatával hozzájárul adatai feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

Adatkezelési tájékoztató

Forgalmazó: Innovelle Pharma Kft.,
H-1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Jogi információk|
Adatkezelés|
Cookie (süti) beállítások